Rörelseapparatens anatomi-En skelett, led och muskelguide.

"Eftersom jag under mina många år som anatomilärare på bland annat Naprapathögskolan i Stockholm saknat svensk kurslitteratur för mina elever är min förhoppning att denna bok på många sätt ska komma till användning. Min tanke med boken är att den ska fungera som en enkel, lättförståelig och relevant guide för de som antingen studerar till ett kroppsterapeutiskt yrke eller redan aktivt arbetar med patienter. Boken är tänkt att användas som en anatomisk atlas och textbok över rörelseapparatens anatomi där text och bild tillsammans förklarar strukturernas utseende och form vilket förhoppningsvis ökar förutsättningen till en djupare förståelse av rörelseapparaten i sin helhet. > Min förhoppning är att läsaren/studenten på ett överskådligt sätt ska kunna förena de teoretiska kunskaperna med de praktiska momenten i kapitlet om tester; allt för att lättare kunna tillgodogöra sig och första° den kliniska tillämpningen."
-Kristian Berg

Mer information

Keistian Bergs
Rörelseapparatens anatomi-En skelett, led och muskelguide.
15% Rabatt för elever.


1.026 kr

(968 kr exkl. moms)


Detta ingår:

Rörelseapparatens anatomi-En skelett, led och muskelguide.