Advanced Personal Trainer (Krav GPT)

Advanced Analytic Personal Trainer (APT) rekommenderar vi för dig som har gått GPT och känner att det är dags att ta ett rejält kliv på din karriärstrappa som PT.
APT är påbyggnadsutbildningen som ger dig de rätta verktygen, och metoderna för att bli riktigt professionell och konkurrenskraftig, och som ger dig möjligheterna att ta dig an de mest krävande och komplexa klienterna.

Denna påbyggnadsutbildning är huvudsakligen inriktad på praktik och tillämpning. Du lär dig avancerad programskrivning och att konkretisera klientmålsättningar till träningsövningar. Utifrån förståelse för vad som krävs muskulärt, mekaniskt och neurologiskt vid olika övningar och aktiviteter, studeras faktorer som kan påverka rörelser och leda till dysfunktion och kompensation, t.ex. rörelsehastighet, belastning, balansstörning, uttröttning, hållningsförändring etc.

Kursen, även den teoretiska undervisningen, sker på skolans träningsanläggning. Du lär dig analysera både enskilda rörelser och mer komplexa rörelsekedjor för att upptäcka skillnader mellan korrekta och ineffektiva rörelsemönster.
I den teoretiska faktadelen varvas klientfall och programskrivning.

Efter avslutad och godkänd utbildning har du en uppgraderad licensstatus som PT.

Kursinnehåll
• Funktionell anatomi i teorin
Hur kroppens krafttransportkedjor är uppbyggda och hur man som PT lär sig se svaga länkar i styrka, rörlighet/flexibilitet, stabilisering och koordination.

• Funktionell anatomi i praktiken
Övningsförståelse – closed/open chain, ASAS, stabil/instabil, syfte, varianter etc.
Övningsval baserat på biomekanisk och kinetisk funktionsanalys samt avancerad programskrivning.

• Praktisk träningslära/Sports Performance
Progressioner/regressioner, adapterad progression och assisterande övningar.
Coaching & Instruktionstekniker för progressiv träning och utveckling av kroppsmedvetenhet och övningsförståelse.

Utbildningens innehåll
Funktionell anatomi
• Funktionell analys
o Principer för funktionella rörelser
o Rörelseplan, rörelseaxlar
o Lokala/globala muskler
o Core-styrka (bål, skuldra, knä). Påverkande faktorer.
o Kinetiska rörelsekedjor raka/diagonala, bakre/främre, laterala, ytliga/djupa. Bålspiraler.
o Open/closed chain,
o Kraftriktningar och segmentkrafter
o Kontrollpunkter för funktionell analys (hållning, vacklingar).
o Primal pattern
o Understödsytor som progression
o Adapterad progression
o Nivåbestämning av träningsövningar; t. ex bas, free-motion, multiplan, 3-D
o Rörelsedysfunktioner & kompensationsstrategier
o Funktionell styrka
o Stabilitet
o Ledrörlighet
o Flexibilitet
o Kinetisk samordning

Praktisk träningslära – Sport Performance
o Träningsbarhet och belastning utifrån postural funktion, muskelbalans/funktion
o Personlig anpassning av; belastning och återhämtning, överbelastning, reversibilitet, progression, specificitet, variation och individualisering.
o Hur träningsprinciper sätts ihop för olika resultat

• Träningsvariabler
o Typ av muskelaktivering
o Typ av motstånd

• Kombination av träningsformer för olika mål
o Uthållighet
o Intervaller
o Explosiva kontraktioner
o Motståndsträning

• Hur olika träningsmetoder implementeras och kombineras i ett träningsprogram
o Olika övningar
o Progression/variation/periodisering
o Ökad strength/power/kraftutveckling för t.ex crossfit och konditionsidrotter

• Programskrivning
o Träningsfaser (syften för respektive fas)
o Macro-, meso- & microcykler
o Varianter av periodisering.
o Vila mellan set och övningar beroende på träningseffekt

• Exempel på upplägg av enskilda träningspass
o Ordningsföljd mellan övningar
o Vila mellan set och övningar
o Rörelsehastighet
o Träningsfrekvens (Dos-respons)
o Typ av muskelaktivering
o Val av övningar
o Intensitet
o Mängd
o Ökad strength/power/kraftutveckling
o Anpassning för olika målsättningar (t.ex. crossfit eller konditionsidrott)

• Intern dokumentation
o Analys av grundrörelser (primal pattern)
o Funktionell analys, Biomekanisk och Kinetisk för övningsval och skapa program.
o Hur du i teori och praktik jobbar med set, repetitioner, tempo, intensitet och vila.
o Periodisering och Programskrivning.
o Kunskap om korrektiv och funktionell styrketräning
o Träningsformer, träningsmetoder och val av övningar
o Kombination av träningprinciper,

Arbetsformer för läraktiviteter (undervisning)
Kursen inleds med en teoretisk heldag. Resten av kursen har en mer praktisk inriktning.
- Föreläsningar
- Grupparbeten
- Workshops

Material:
• Preparand. Rörelseplan, rörelseaxlar (inläsning före kurs)
• Funktionella kapaciteter

Böcker
• Joanne Elphinston total stabilitetsträning SISU förlag


28.500 kr

(26.887 kr exkl. moms)


Detta ingår:

Advanced PT
Inga registrerade utbildningstillfällen


* Kräver att du bokat eller tidigare genomfört utbildningen 'GPT Praktik'