GPT Teori (GPT Teori )

Startdatum: 2018-03-26
Slutdatum: 2018-03-29
Ansvarig utbildare: Alan Bergström
Tel:
E-post: info@pt-school.com

Information om kursen:
GPT Teori
Ämnen: Anatomi, Fysiologi,
Plats: STHLM|West
adress: parkering, Dukvägen 1 Bromma
framsida Drottningholmvägen 340
Tunnelbana: Abrahamsberg.