GPT Praktik (inaktiva elever som har GPT distance på hold)

Startdatum: 2017-11-10
Slutdatum: 2017-12-24
Ansvarig utbildare: Alan Bergström
Tel:
E-post: info@pt-school.com