Träningsdagboken

Vad är Träningsdagboken?

… i allmänhet?

TD är en onlinetjänst där du kan logga/registrera dina (eller dina klienters) träningspass via en webbläsare i dator eller mobil. Du har tillgång till en gedigen övningsdatabas som är anpassad för personlig träning. Du kan skapa egna, specifika övningar till dig själv eller dina klienter.

… för dig som PT?

TD är i huvudsak ett hjälpmedel för dig att hantera dina klienter och deras träningspass.

… för dig som klient?

För dig som idag tränar med en PT från Personal Training School finns det idag möjlighet att både se dina resultat från PT-passen samt registrera dina egna pass via TD. Allt för att du ska få en så samlad bild av din utveckling som möjligt. Väljer du att byta PT, så går det alldeles utmärkt. Du tar då med dig all din träningshistorik till den nya PT’n för en smidig övergång.

… för dig som blivande klient?

Det finns inga krav på att du måste anlita en PT för att börja använda TD. Du kan fritt registrera dina träningspass i TD. Men, den dagen du väl bestämt dig för att ta steget vidare och kontakta en PT så kan du låta han/hon få ta del av din träningshistorik.

Vem kan använda Träningsdagboken?

Alla som vill kunna logga sina, eller sina klienters träningspass.

Hur fungerar Träningsdagboken…

… för dig som PT?

För att kunna hantera klienter i TD måste du vara Licensierad PT SAMT registrerad på Blå Kortet.

När detta är fallet kommer du automatiskt få tillgång till TD på "min sida" på denna sajt.

… för dig som klient?

Villkor för användande av Träningsdagboken

Allmänna villkor

Personliga Tränare

Som PT