Hur tillgodogör jag mig detta kampanjerbjudande?

Lägg nedanstående produkter i din kundvagn (och gör de val, där detta krävs). Kundvagnen räknar sedan av din kampanjrabatt automatiskt.

Denna kampanj gäller för ALLA under perioden: tillsvidare

Kampanjer


Erbjudande Grund PT Distans + Advanced PT

Licensierad PT (GPT) Distansutbildning

Vill du bli Personlig Tränare men har svårt att tiden att räcka till för att komma iväg till en utbildning?

Då är kanske vår distansutbildning är något för dig.

Hur går det till?
 1. Du läser all teori själv och i din egen takt*
 2. Du genomför ett onlineprov på en dator (telefon eller surfplatta )
 3. Den praktiska delen av utbildningen, samt examination gör du på skolan.
* OBS! Denna utbildning kräver att du har en dator eller surfplatta.

Detta är ditt första steg mot en karriär som Personlig Tränare.

När du genomgått denna utbildning blir du Licensierad Personlig Tränare i enlighet med EuropeActives nivå 4 (EQF4), vilket innebär att du får med dig all den grundläggande information och kunskap som krävs för att börja arbeta som PT.

Utbildningen är uppdelad i två delar, där du först läser teorin hemifrån, gör ditt onlineprov och sedan avslutar med fyra dagars praktik + examensprov.

StegInnehållDagar
TeoriGrundläggande kunskapsteori i anatomi, fysiologi, näringslära, träningslära och Yrke: Personlig Tränare.Välj själv!
PraktikIntroduktion till konditions- och styrketräningsmaskiner samt hur man instruerar och passar ett stort antal styrketräningsövningar med fria vikter och kroppsbelastning samt stretching.4

Teori

Grundläggande kunskapsteori i anatomi, fysiologi, näringslära, träningslära och Yrke: Personlig Tränare. Kan läsas av alla oavsett tidigare erfarenheter för att bli Licensierad Personlig Tränare.
Grundläggande kunskapsteori
 • Anatomi; skelett och leder, muskelsystemet
 • Fysiologi; muskelfysiologi och träningseffekter
 • Näringslära; näringsämnena, energisystemet
 • Träningslära; träningsupplägg och teorier
 • Yrke: Personlig Tränare; kommunikation och teorier

Praktik

Praktikmodul är praktisk med teoretiska inslag, denna del går inte att läsa via nätet utan den är lärarledd. Blocket avslutas med en praktisk examination.
Praktikmodulen
 • Funktionell anatomi
 • Muskler i rörelse
 • Principer för träningsprogram
 • Introduktion till styrketräning
 • Flexibilitet
 • Kontraindikationer på träning


För att få arbeta som PT fr.o.m. 2016 i Sverige krävs en godkänd licens. Medlemskapet i Svenska Personlig Tränareförbundet kostar 700 kronor per år.

För EU-certifieringen och den obligatoriska registreringen på ereps* tillkommer 1500 kronor första året. Därefter kostar medlemskapet 30€/år och betalas direkt till ereps.

Denna utbildning motsvarar EHFA Standards EQF Level 4.
Läs mer om denna standard under "Nedladdningar" nedan!

* Ereps

25.500 kr

(22.593 kr exkl. moms)


Detta ingår:

GPT Praktik
GPT Teori digitalt kursmaterial* Kräver att du bokat eller tidigare genomfört utbildningen 'Bas träning, program i praktik 1'


Advanced Personal Trainer (APT)

APT/Sports Performance
Advanced Personal Trainer (APT) rekommenderar vi för dig som har gått GPT, eller motsvarande Licensierad PT-utbildning, och känner att det är dags att ta ett rejält kliv på din karriärstrappa som PT.
APT är påbyggnadsutbildningen som ger dig de rätta verktygen, och metoderna för att bli riktigt professionell och konkurrenskraftig, och som ger dig möjligheterna att ta dig an de mest krävande och komplexa klienterna.

Denna påbyggnadsutbildning är huvudsakligen inriktad på praktik och tillämpning. Du lär dig avancerad programskrivning och att konkretisera klientmålsättningar till träningsövningar. Utifrån förståelse för vad som krävs muskulärt, mekaniskt och neurologiskt vid olika övningar och aktiviteter, studeras faktorer som kan påverka rörelser och leda till dysfunktion och kompensation, t.ex. rörelsehastighet, belastning, balansstörning, uttröttning, hållningsförändring etc.

Kursen, även den teoretiska undervisningen, sker till stora delar i vår träningsanläggning. Du lär dig analysera både enskilda rörelser och mer komplexa rörelsekedjor för att upptäcka skillnader mellan korrekta och ineffektiva rörelsemönster.
I den teoretiska faktadelen varvas klientfall och programskrivning.

Efter avslutad och godkänd utbildning har du en uppgraderad licensstatus som PT.

Kursinnehåll
• Funktionell anatomi i teorin
Hur kroppens krafttransportkedjor är uppbyggda och hur man som PT lär sig se svaga länkar i styrka, rörlighet/flexibilitet, stabilisering och koordination.

• Funktionell anatomi i praktiken
Övningsförståelse – closed/open chain, ASAS, stabil/instabil, syfte, varianter etc.
Övningsval baserat på biomekanisk och kinetisk funktionsanalys samt avancerad programskrivning.

• Praktisk träningslära/Sports Performance
Progressioner/regressioner, adapterad progression och assisterande övningar.
Coaching & Instruktionstekniker för progressiv träning och utveckling av kroppsmedvetenhet och övningsförståelse.

Utbildningens innehåll
Funktionell anatomi
• Funktionell analys
o Principer för funktionella rörelser
o Rörelseplan, rörelseaxlar
o Lokala/globala muskler
o Core-styrka (bål, skuldra, knä). Påverkande faktorer.
o Kinetiska rörelsekedjor raka/diagonala, bakre/främre, laterala, ytliga/djupa. Bålspiraler.
o Open/closed chain,
o Kraftriktningar och segmentkrafter
o Kontrollpunkter för funktionell analys (hållning, vacklingar).
o Primal pattern
o Understödsytor som progression
o Adapterad progression
o Nivåbestämning av träningsövningar; t. ex bas, free-motion, multiplan, 3-D
o Rörelsedysfunktioner & kompensationsstrategier
o Funktionell styrka
o Stabilitet
o Ledrörlighet
o Flexibilitet
o Kinetisk samordning

Praktisk träningslära – Sport Performance
o Träningsbarhet och belastning utifrån postural funktion, muskelbalans/funktion
o Personlig anpassning av; belastning och återhämtning, överbelastning, reversibilitet, progression, specificitet, variation och individualisering.
o Hur träningsprinciper sätts ihop för olika resultat

• Träningsvariabler
o Typ av muskelaktivering
o Typ av motstånd

• Kombination av träningsformer för olika mål
o Uthållighet
o Intervaller
o Explosiva kontraktioner
o Motståndsträning

• Hur olika träningsmetoder implementeras och kombineras i ett träningsprogram
o Olika övningar
o Progression/variation/periodisering
o Ökad strength/power/kraftutveckling för t.ex crossfit och konditionsidrotter

• Programskrivning
o Träningsfaser (syften för respektive fas)
o Macro-, meso- & microcykler
o Varianter av periodisering.
o Vila mellan set och övningar beroende på träningseffekt

• Exempel på upplägg av enskilda träningspass
o Ordningsföljd mellan övningar
o Vila mellan set och övningar
o Rörelsehastighet
o Träningsfrekvens (Dos-respons)
o Typ av muskelaktivering
o Val av övningar
o Intensitet
o Mängd
o Ökad strength/power/kraftutveckling
o Anpassning för olika målsättningar (t.ex. crossfit eller konditionsidrott)

• Intern dokumentation
o Analys av grundrörelser (primal pattern)
o Funktionell analys, Biomekanisk och Kinetisk för övningsval och skapa program.
o Hur du i teori och praktik jobbar med set, repetitioner, tempo, intensitet och vila.
o Periodisering och Programskrivning.
o Kunskap om korrektiv och funktionell styrketräning
o Träningsformer, träningsmetoder och val av övningar
o Kombination av träningprinciper,

Arbetsformer för läraktiviteter (undervisning)
Kursen inleds med en teoretisk heldag. Resten av kursen har en mer praktisk inriktning.
- Föreläsningar
- Grupparbeten
- Workshops

Material:
• Preparand. Rörelseplan, rörelseaxlar (inläsning före kurs)
• Funktionella kapaciteter

Böcker
• Joanne Elphinston total stabilitetsträning SISU förlag

Förkunskaper
RÖRELSEAPPARATENS ANATOMI - en muskel- och triggerpunktsguide
RÖRELSEAPPARATENS ANATOMI - en skelett- och ledguide

28.500 kr

(26.887 kr exkl. moms)


Detta ingår:

Advanced PT
Inga registrerade utbildningstillfällen

Ordinarie pris: 54.000 kr
Kampanjrabatt: 6.200 kr

Ditt pris: 47.800 kr